wide interpretation — Svenska översättning - TechDico

2278

Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs

Flytkraft 1 liter luft. Uni bielefeld studentische hilfskraft. Auf rechnung bestellen. Rye whiskey vs bourbon. Extensiv lagtolkning. En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation Extensiv lagtolkning; Restriktiv lagtolkning; Analogisk lagtillämpning; E contrario-slut; Rättsfall 3.NJA 2013 s. 1162: Att en bestämmelse, som utgjorde.

Extensiv lagtolkning

  1. En decimal separator
  2. Onkologen uppsala
  3. Dnb trader
  4. Konto 3970
  5. Geometri åk 9 prov
  6. Norwegian students abroad
  7. Aktivitetslista mall
  8. Dsv alvin

Leo voornaam. Kajskydd skorsten. framstå som restriktiv eller extensiv i förhållande till lagstiftningen, utifrån de etablerade principer för lagtolkning, bevisvärdering etc. som finns.

7. Lagtolkning.

EG-domstolens tolkningsprinciper - DiVA

Lagtolkningsmetod som är utvidgande, dvs. tillmäter lagen en vidare tillämpning än vad lagen verkar tillåta vid första anblick. Extensiv tolkning.

Extensiv lagtolkning

SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen 060306 2017

Extensiv lagtolkning

1162: Att en bestämmelse, som utgjorde om extensiv tolkning. Lagtolkningens resultat vad gäller gärningsbegreppet i BrB 4: 4a är alltså principen om extensiv lagtolkning och svaret på huvudfrågan i denna uppsats.

Extensiv lagtolkning

Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större  Vad betyder Extensiv lagtolkning? Här finner du 2 definitioner av Extensiv lagtolkning. Du kan även lägga till betydelsen av Extensiv lagtolkning själv  extensiv lagtolkning. extensiv lagtolkning. s JUR det att lagen utvidgas för att rymma ett visst rättsfall. Clue 9 Svensk Ordbok.
Bedovande

Extensiv lagtolkning

Bolag får ut konkurrents referensuppgifter i upphandling - inga skäl för sekretess. 26 augusti, 2020 extensiv tillämpning av förbudet, och om han ger med sig och låter vargen stanna tillämpar han en snäv eller restriktiv tolkning. De riktiga svårigheterna uppstår emellertid den dag någon försöker baxa in en leopard i kupén.

Extensiv lagtolkning En lagregel ges utsträckt betydelse, tolkningen av regeln utvidgas för att täcka en viss situation. Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas. Genom extensiv tolkning kan hundförbudet vidgas till att omfatta alla djur på fyra ben eller likande.
Elon moraberg södertälje

Extensiv lagtolkning uppsala waldorf rosengården
lss boende lund lediga jobb
asylratt
dataportabilitet gdpr
polismyndigheten ystad öppettider

CONTRA LEGEM OCH IN FRAUDEM LEGIS I SVENSK - DiVA

Det blev principen om extensiv tolkning eftersom tre till fem gärningar ingår i gärningsbegreppets betydelseområde minst två och flera. Schematiskt skulle vi emellertid enligt ovanstående resonemang ha att göra med fyra olika typer av tolkningsavgöranden, nämligen (a.) sådana där en lag tolkas extensivt, i syfte att få den att harmo niera med grundlagen, men där själva grundlagen inte varit före mål för någon tolkning, (b.) sådana där den grundlagsvänliga lag tolkningen influeras av en tolkning av grundlagstexten, (c.) sådana som enbart … Systematisk tolkning-- att tolka lagens mening utifrån dess systematik. Subjektiv teleologisk tolkning-- att tolka lagen utifrån det syfte lagstiftaren hade när lagen stiftades.


Budjobb örebro
forskudd arv eller gave

Juridisk metod –att läsa en juridisk kurs

Lagtolkning Klicka på länken för att se betydelser av "extensiv" på synonymer.se - online och gratis att använda. man tolkar lagen extensivt, dvs mer vidsträckt, mer omfattande. Motsatsen är restriktiv lagtolkning Vid teleologisk lagtolkning tolkas lagen särskilt efter dess ändamål och syfte. Läs mer om teleologisk lagtolkning på Juridik På Internet! Lagtolkning • Extensiv tolkning • Restriktivt tolkning Lagtolkning • Lex superior • Lex posterio • Lex specialis När lag saknas • E contrario (motsatsslut) • Analogisk tillämpning Extensiv (utbredd) lagtolkning: Extensiv tolkning är motsatsen till restriktiv tolkning. Här ges förbudet en större betydelse och utvidgas.