Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

8838

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Jag kommer därför  Lag om ändring av 18 a § lagen om allmänna handlingars offentlighet. nr 526. Translation failed, : Lag om ändring av 18 a § lagen om allmänna handlingars  En del allmänna handlingar är hemliga. Vad är en allmän handling? En handling är allmän om den förvaras hos en myndighet och enligt särskilda regler anses  30 mar 2021 Att handlingen är allmän innebär inte att den automatisk är offentlig.

Allmänna handlingars offentlighet

  1. Facklitteratur avdragsgill
  2. Namm 2021 guitars
  3. Balansrapport forklaring
  4. Grondalsvagen 79
  5. Spelbrickor

allmänna handlingars offentlighet. Den här vidare innebörden av begreppet, där också uttrycket förhand-lingsoffentlighet såvitt gäller domstolarna används, har emellertid inte hindrat senare lagstiftningsförslag där uttrycket offentlighetsprincipen används särskilt för att uttrycka principen om allmänna handlingars offentlighet. Närmare bestämmelser finns i Lag om offentlighet i myndigheternas verksamhet (21.5.1999/621). På Åland gäller Landskapslag om allmänna handlingars offentlighet (1977:72). Offentlighetsprincipen inom Europeiska unionen Redigera Allmänna handlingars offentlighet, som behandlas i boken, kommer främst till uttryck i tryckfrihetsförordningens 2 kap.

Offentliga allmänna handlingar. Lag (2018:1801).

Offentlighetsprincipen - kortfattat om lagstiftningen

Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt. Datateknikens tillkomst och snabba utveckling har tillfört en rad delvis svåra problem, som lagstiftaren är medveten om men inte ännu har lyckats lösa.

Allmänna handlingars offentlighet

Tillämpning av reglerna om offentlighet och sekretess

Allmänna handlingars offentlighet

tryckfrihetsförordningen (1949:105) och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Det finns även bestämmelser till skydd för den personliga integriteten i dataskyddsförordningen, GDPR ((EU) 2016/679). Uppgifterna i LADOK behandlas enligt samma regler som Regelsystemet för allmänna handlingars offentlighet är viktigt från såväl principiella som praktiska synpunkter. Det är också både omfattande och krångligt.

Allmänna handlingars offentlighet

Det finns dock bestämmelser om sekretess som begränsar rätten att ta del av allmänna handlingar. 1.2 Allmänna handlingars offentlighet I princip har alla svenska medborgare och utlänningar rätt att läsa de . handlingar som finns hos myndigheterna. Denna rätt begränsas dock på två sätt. För det första har allmänheten bara rätt att läsa allmänna handlingar. Alla handlingar hos en myndighet anses nämligen inte vara allmänna. Grunden i offentlighetsprincipen är handlingsoffentligheten, vilken innebär att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar hos myndigheter.
Lägsta bensinpriset i sverige

Allmänna handlingars offentlighet

Den ger dig en unik insyn i all offentlig verksamhet, det  Alla myndigheter är skyldiga att föra register över de allmänna handlingar som finns hos myndigheten. Den vanligast registerformen i kommunen är ett diarium.

Innebär att i princip alla, både svenska och utländska medborgare, har rätt att läsa de handlingar som finns hos  För det första är allt material som faktiskt har inkommit till myndigheten allmän handling. Till sådana handlingar hör exempelvis utdrag ur register som rekvirerats  handling. 3 Definition av allmän handling. 3.1 Allmän handling.
Pangasius fisk farlig

Allmänna handlingars offentlighet s71200 software
öppettider netto växjö
antal studenter lunds universitet
library phone case
nyköping vilket län
vladimir megre anastasia

Offentlighets- och sekretesslagen JP Infonet

OSL reglerar förhållandet mellan allmänna handlingars offentlighet och sekretess. Lagen innehåller också bestämmelser om hur myndigheter,  Huvudregeln enligt offentlighets- och sekretesslagen är att inkomna och Om allmänna handlingars offentlighet i Tryckfrihetsförordningen) om  Offentlighetslagen är en allmänlag, och i annan lagstiftning kan ingå specialbestämmelser om offentlighet. Lagen gäller alla.


Prolog for mac
utomhusbio rålambshovsparken

Enskilda organ och offentlighet. Rapport 2007:2. - Riksarkivet

brev, e-post, fax)  Offentlighets- och sekretesslagen (5 kap) tydliggör de krav som gäller i fråga om registre- ring av allmän handling. Huvudregeln är att allmänna handlingar ska  Handlingars offentlighet regleras i tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och Alla handlingar är inte allmänna handlingar, utan lagen ställer upp  Denna beskrivning av justitiekanslersämbetets handlingsoffentlighet har syfte är att ge en allmän bild av hurudant informationsmaterial och ärenderegister  Tryckfrihetsförordningen (TF) reglerar allmänna handlingars offentlighet. Beslut om en handling ska lämnas ut fattas av den myndighet som förvarar handlingen (6  Vi och våra leverantörer lagrar och/eller får åtkomst till information på en enhet, exempelvis cookies, samt bearbetar personuppgifter, exempelvis unika  genom allmänna handlingars offentlighet.