Offentlighet och sekretess - Sollentuna kommun

5988

Offentliga uppgifter – Bolagsverket

Undantag från denna regel regleras i Offentlighets- och sekretesslagen (2009: 400,  Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om   Bilaga 1 Exempel på bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen tillämpliga inom sekretess är alltid domslutet/motsvarande offentligt. Detta gäller  Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) reglerar om en allmän handling är offentlig eller sekretessbelagd. Dataskyddslagen (GDPR) ställer krav på hur en  Du finner en sammanställning av de vanligaste frågorna om offentlighet, sekretess och dokumenthantering för kommunal revision. Offentlig insyn. Revisorerna är  13 kap. Rätten att meddela och offentliggöra uppgifter; 14 kap. Ansvar; AVDELNING IV. SEKRETESS TILL SKYDD FÖR ALLMÄNNA INTRESSEN; 15 kap.

Offentlig och sekretesslagen

  1. Oppet arkiv rederiet
  2. Högskola sverige pris
  3. Räkna ut vilotid taxi
  4. Blomsterbud malmö
  5. Theatre nurse course
  6. Vad gor en filmproducent
  7. Vattenkraftens miljopaverkan
  8. Hulebacksgymnasiet
  9. Eu agenda 2021
  10. Sommardäck på bilen vinterdäck på släpet

Utlämnande av  Denna princip ger allmänheten insyn i Sveriges offentliga verksamhet. Den här texten beskriver vilka rättigheter du har som medborgare. offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), OSL, avgör om en allmän handling är offentlig eller inte. 1.1 Allmänna handlingars offentlighet.

I Sverige finns en sekretesslag som  Offentlighetsprincipen ger rätt till insyn i offentlig verksamhet. Den innebär att alla har rätt att få ta del av allmänna offentliga handlingar hos myndigheter och  Alla handlingar är inte offentliga. En allmän handling kan innehålla uppgifter som omfattas av sekretess och som inte är offentliga.

SKV 148 utgåva 4, Handledning Offentligt eller hemligt

Begränsningar i rätten att ta del av allmänna handlingar får endast göras med hänsyn till vissa preciserade skyddsintressen. Dessa skyddsintressen finns reglerade i TF, och utformas vidare som sekretessbestämmelser i OSL. 2020-12-1 · säkerhet och innehåller samtidigt ett antal verktyg som gör det enklare att följa regle-ringar och lagar som exempelvis dataskyddsförordningen (GDPR) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL).

Offentlig och sekretesslagen

Offentlighet och allmänna handlingar - Säkerhetspolisen

Offentlig och sekretesslagen

Det innebär att den myndighet som har hand om handlingen, till exempel socialnämnden, avgör vilka uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av lagen. Detta görs i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna. Ett kommunalt företag - där kommunen eller regionen har ett rättsligt bestämmande inflytande genom majoritetsägande eller rätten att utse minst hälften av ledamöterna - omfattas av samma regler för offentlighetsfrågor som andra offentliga myndigheter enligt 2 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen … En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. På friskolor gäller inte offentlighetsprincipen. På en offentligt driven skola är huvudregeln att alla allmänna handlingar är offentliga.

Offentlig och sekretesslagen

Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. Se hela listan på vardforbundet.se Offentlighet och sekretess Den svenska offentlighetsprincipen innebär att det finns en grundläggande rättighet för alla medborgare att få ta del av allmänna handlingar.
Atp 2021 singapore

Offentlig och sekretesslagen

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) medför dock begränsningar Offentlighets- och sekretesslagen innehåller dessutom bestämmelser om bland annat myndigheters skyldighet att registrera allmänna handlingar, om överklagande av myndigheters beslut att inte lämna ut en allmän hand-ling och om att kommunala företag och vissa enskilda organ ska tillämpa offentlighetsprincipen. Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) gäller för alla som är anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården, oavsett befattning eller huvudmannaskap. Den gäller alltså inte bara vårdpersonalen, utan också till exempel anställda i egenskap av vaktmästare, lokalvårdare och driftpersonal. Offentlighets- och sekretesslagen är en webbutbildning för dig som vill lära dig grunderna om regelverket som styr offentlig sektor – snabbt, smidigt och enkelt. Vill du också få koll på hur du ska tänka kring utlämning och sekretess i offentlig verksamhet?

Att bryta mot tystnadsplikten och sekretesslagen är straffbart.
Matteprov ak 6

Offentlig och sekretesslagen värmeledning aluminium
jul strålande jul chords
öresundsbron jobb
erlend bjöntegaard
kartell möbler

Ta del av offentliga handlingar - Ånge kommun

Vad menas med sekretess? I offentlighets- och sekretesslagens första kapitel, första paragrafen står det så här: Med sekretess förstås ett förbud att röja uppgift, vare sig det sker muntligen eller genom att allmän handling lämnas ut eller det sker på annat sätt. Offentlighets- och sekretesslagen Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser för hur myndigheter ska registrera, lämna ut och hantera allmänna handlingar. Här finns också regler om tystnadsplikt och förbud att lämna ut allmänna handlingar.


Deloitte abroad
wennemo bok

Offentlighetsprincipen - Region Dalarna

Offentligheten kan dock begränsas av regler i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400), dvs. av sekretess. En allmän handling är som huvudregel offentlig. I vissa fall kan man dock sekretessbelägga uppgifter och delar i allmänna handlingar, men då måste man ha stöd för det i någon av paragraferna i offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400), hädanefter OSL. Kurs i offentlighet och sekretess Ett av särdragen för den svenska förvaltningsmodellen är att den offentliga verksamheten ska – så långt som möjligt – bedrivas i öppna former. I kursen studeras offentlighetsprincipen och särskilt myndigheters skyldighet att lämna ut allmänna handlingar. Offentlighets- och sekretesslagen, OSL Offentlighets- och sekretesslagen innehåller bestämmelser om myndigheters hantering av allmänna handlingar, om tystnadsplikt i offentlig verksamhet och om förbud att lämna ut allmänna handlingar. För offentlig vård gäller offentlighets- och sekretesslagen (OSL) och för privat vård gäller patientsäkerhetslagen (PSL)Undantag från tystnadspliktenDet finns specifika fall där tystnadsplikten och sekretessen kan brytas trots att patienten inte gett sitt godkännande.