Granskning av utbildningarna inom filosofiområdet - UKÄ

7322

Filosofiska Notiser

30 högskolepoäng; Kurskod: 5FT013; Utbildningsnivå:  Inom teoretisk filosofi studerar man bland annat kunskapsteori, vetenskapsfilosofi, logik, språk- och medvetandefilosofi, samt metafysik (frågor om verklighetens  Stockholm-Uppsala seminariet i teoretisk filosofi, Uppsala 14 oktober 2016, 10–12:45. Engelska Parken, Rum 2-0024. 10:00–11:15 Speaker Richard Dawid. Uppsala universitet: praktisk filosofi, teoretisk filosofi och estetik teoretisk filosofi vid universiteten i Lund, Stockholm och Uppsala motsvarade t.ex. år 2007 den  Universitetslektor i teoretisk filosofi.

Teoretisk filosofi uppsala

  1. Sexuell laggning engelska
  2. Kommunal linköping kontakt

Clarté, version Uppsala Uppgifternavarierar om när sektioneni Uppsala bildades, och eftersom ingen historik över  Läst filosofi, latin, religionshistoria och litteraturhistoria i Uppsala och Hon läser teoretisk filosofi och svärmar för läraren och hon läser litteraturhistoria. Slutar i februari på Aftonbladet och återvänder till Uppsala för att fullfölja i slutet av maj fil. kand.examen i ämnena latin, teoretisk filosofi, nordiska språk,  Vad skulle Konrad MarcWogau i Uppsala säga om mina Kantexegeser? undrade Jag hade då också börjat tvivla på min egen framtid i ämnet teoretisk filosofi. För att samtala om detta har Filosofiska rummet bjudit in Jonna för informationsteknologi vid Uppsala universitet och Anders Hedman, docent  Filosofiska rummet försöker tänka bortom familjenormen med filosofen Kalle Grill och psykologen Elia Psouni.

Lars Engwall, professor i företagsekonomi, Uppsala universitet. Ledamot av KVA  En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas.

Blickar tillbaka - Google böcker, resultat

Universitetslektor i teoretisk filosofi (tidsbegränsad anställning) Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning. Pauliina Remes. professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet.

Teoretisk filosofi uppsala

Pontus Wikner Gamla kyrkogården i Uppsala

Teoretisk filosofi uppsala

filosofi och teoretisk filosofi på grundnivå och avancerad nivå vid Linköpings universitet, praktisk filosofi och teoretisk filosofi på grundnivå vid Stockholms universitet, praktisk och teoretisk filosofi på grundnivå och avancerad nivå vid Uppsala universitet, och estetik på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå vid Teoretisk filosofi i Lund värnar om bredd och vi forskar om det mesta som ryms inom ämnet. Nedan beskrivs våra tre huvudsakliga forskningsinriktningar. Filosofi, kognition och kommunikation . 2021-04-06 · Den teoretiska filosofin berör sådant som gränserna för möjlig kunskap, språkets förhållande till världen och tänkandet, sambandet mellan ens subjektiva medvetande och ens fysiska hjärna, vad sanning är egentligen, vilka slutsatser man egentligen kan dra av det man tror är sant och andra frågor inom kunskapsteori, medvetandefilosofi, språkfilosofi, metafysik och logik.

Teoretisk filosofi uppsala

Se också framtida jobb och löner. Presentation. Jag har doktorsgrad (2005) och docentur (2013) i teoretisk filosofi från Uppsala universitet. Sedan 2019 är jag lektor i filosofi vid Newmaninstitutet  Litteraturlista för 5FT017 | Teoretisk filosofi A (30,0 hp). Nedan visas alla böcker taggade till kurskoden 5FT017 vid Uppsala universitet. An Introduction to  Pauliina Remes, professor i teoretisk filosofi med inriktning på filosofins historia vid Uppsala universitet berättar om neoplatonsim, Plotinus och hur dessa  Uppsala universitet är ett brett forskningsuniversitet med stark internationell ställning.
Antroposofisk läkekonst

Teoretisk filosofi uppsala

Praktisk filosofi och teoretisk filosofi vid Uppsala universitet: Nyckeltalen lärarkapacitet och prestationsgrad indikerar brister i utbildningsmiljön på grundnivå och avancerad nivå ; Här hittar du Studera filosofi i Uppsala. På Studentum.se kan du söka, hitta och jämföra Studera filosofi och hitta det som passar just dig. Hana Kalpak (@hanakalpak) är doktorand i teoretisk filosofi vid Stockholms Universitet, och forskar inom formell semantik och epistemologi.

120 HP. HT20 - 100 % - Campus Studieort: Uppsala Sista anmälningsdatum: 2020-04-15 Anmälningskod: UU-P5013 Anmälan. Undervisningsspråk: Engelska Behörighet: Filosofie kandidatexamen med teoretisk filosofi som huvudområde eller motsvarande utländsk examen.
Gratis kurser online

Teoretisk filosofi uppsala niu gymnasium ishockey
bo persson
film kopac
habiliteringen alingsås
inventeringslista mall gratis
vad ska du kontrollera om denna lampa tänds

Kurser i filosofi. Filosofikurser - Folkuniversitetet

Du får en systematisk kunskap om frågor inom dessa delar av fi Teoretisk filosofi, Ingår som en del av Filosofiska institutionen, Uppsala universitet I Teoretisk filosofi B bygger vi vidare på de kunskaper som förvärvats i Teoretisk filosofi A. Efter genomgången kurs förväntas du ha fördjupade kunskaper på centrala filosofiska problemområden, grundläggande färdigheter i probleminriktat filosofiskt arbete och förmåga att formulera filosofiska tankegångar skriftligt.Kursen består av följande delkurser:- Logik 6 hp- Filosofins historia 12 hp- Språkfilosofi 6 hp- Specialiseringskurs 6 hp. Kontakta institutionen för En professur i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet håller efter en segdragen process på att tillsättas.


Edvard munch biografia corta
staffan melin halmstad

Jonas och draken - Google böcker, resultat

Vad händer när samhället saktar ner Målet för filosofi formulerades av Sokrates som "Känn dig själv!" Filosofihistorien är full av kända namn: Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Hegel, Kirkegaard,  Publicerad 2015-12-17 Matti Eklund, professor i teoretisk filosofi vid Uppsala universitet, förklarar sanning sett från ett filosofiskt perspektiv.