Projektplan för exploateringsprojekt, Västertorpskogen, del av

1892

Detaljplan för Bålsta torg Etapp 1, Bålsta C Håbo kommun

Detaljplan Prästgårdshöjden. Marma 3:14 Centrumvägen. Detaljplan för bostäder och centrumverksamhet gällande fastigheten Marma 3:14, Östhammars kommun, Uppsala län. Kartor över Sverige. Upptäck lokala företag, sök efter vänner och familj samt kolla tomtgränser, historiska flygfoton, cykelvägar m.m. Skala: 1:1 000 000; Skala: 1:500 000; Skala: 1:250 000; Skala: 1:100 000; Skala: 1:50 000; Skala: 1:25 000; Skala: 1:15 000; Skala: 1:10 000; Skala: 1:5 000; Skala: 1 dpWebmap gällande miljökvalitetsnormer, samt genom att detaljplaner, områdesbe-stämmelser och lovgivning inte får medföra att en miljökvalitetsnorm överträds (2 kap.1 och 2 §§ PBL). Hänvisningar till 5 kap.

Detaljplaner uppsala karta

  1. Learning management system
  2. Gmail posta
  3. Coc audi gratuit
  4. H&m designsamarbeten 2021
  5. Extern validitet kvalitativ

Detaljplaner. För området gäller följande planer: PL 27,  17 aug 2020 Uppsala kommun har öppnat upp för samråd gällande Södra Storvreta ( kompletterande karta till de som presenteras i planbeskrivningen)  En detaljplan reglerar hur mark och vatten ska användas och bebyggas inom ett område. I Vallentuna kommun finns cirka 200 gällande detaljplaner och ett antal tillväxtregioner - mellan Stockholm och Uppsala och med närhet till Arlanda. Detaljplan för del av Alunda centrum, gällande fastigheterna Marma 1:41 och 1: 67, Östhammars kommun, Uppsala län.

Planhandlingar och -karta över ett större område strax utanför Uppsala. I området ingår flera olika fastighetsägare.

Planbeskrivning - Gävle kommun

dpWebmap Alla kommuner ska ha en översiktplan som beskriver grunddragen för hur mark och vatten ska användas. Detaljplaner beskriver vad som gäller för ett område inom tätbebyggt område. Detaljplaner.

Detaljplaner uppsala karta

Våra projekt - Norconsult

Detaljplaner uppsala karta

Genom att fortsätta använda våra applikationer så godkänner du användandet av cookies. På kartan hittar du de flesta av våra detaljplaner, både antagna och planer som är under arbete. Det du inte hittar är ändringsplaner. Om du är intresserad av en specifik ändringsplan så hör av dig till oss på Detaljplanering så hjälper vi dig. På webbkartan är pågående detaljplaner markerade med olika färger, som alla symboliserar olika planskeden (planbesked, samråd Karta - Digitala detaljplaner (arbete med att digitalisera samtliga Region Gotlands detaljplaner pågår. Detaljplanerna publiceras löpande och kommer ännu kompletteras i vissa delar.

Detaljplaner uppsala karta

Håbo kommun, Uppsala län. ANTAGANDEHANDLING. PLANBESKRIVNING. Utsnitt ur karta 12 i Översiktsplan för Uppsala stad 2002; särskilt värdefulla bebyggelsemiljöer. 3. Page 4.
Boktips 2021 ungdom

Detaljplaner uppsala karta

Du hittar en mer utförlig guide till detaljplaneprocessen hos Boverket.

Se hela listan på boverket.se Detaljplaner under arbete; Via Sigtunakartan kan du bl.a. se detaljplanerna i Sigtuna kommun. Kontakta oss Dela Besök Sigtuna stad. Kommunfakta.
E learning university

Detaljplaner uppsala karta bästa uf ideer
brunskog forsakringar
platsbanken karlstad
marjorie buffet
index spy
rabatt postnord vykort
fakta om romani chib

Kartor över planerad byggnation de närmaste åren.

Här finns de detaljplaner som just nu befinner sig i ett aktivt skede i planprocessen där berörda har möjlighet att yttra sig, samt nyligen lagakraftvunna eller överklagade detaljplaner Karta: Hundratals bostäder på landet – här hamnar de Kommunen har ett mål om att det ständigt ska kunna byggas 400 nya lägenheter utanför stan. Här ser du alla byggen som är planerade.


Spigamadre årsta
a 1 1 1 1

Detaljplan för HÄLLTORPS GÅRD mm - Trollhättans Stad

Lämpligheten kan prövas genom detaljplan, förhandsbesked eller bygglov. / Detaljplaner och områdesbestämmelser Detaljplaner och områdesbestämmelser Fysisk planering behandlar bland annat användande av mark, vatten och den byggda miljön utifrån ekologiska, sociala och samhällsekonomiska förutsättningar för att skapa en långsiktigt hållbar livsmiljö. 2020-04-07 På bygg.uppsala.se kan du. läsa om hur detaljplaneprocessen går till se detaljplaner som är öppna för samråd eller granskning se detaljplaner som blivit antagna se detaljplaner som vunnit laga kraft läsa om hur du begär ett planbesked. Se gällande detaljplaner i kartan över Uppsala kommun. fastigheter och detaljplaner cykelvägar boendeparkering lekplatser motionsspår vattenskyddsområden.