Nya föreslagna skatteregler och dess påverkan på - BDO

6592

c-temp-file.pdf - Spotlight Stock Market

Största delen är relaterade till ackumulerade förluster. en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 0 mkr (14), motsvarande 20,6 % av outnyttjade underskottsavdrag om 0 mkr (70). Underskottsavdrag. Castellums underskottsavdrag beräknas per den 31 december 2020 uppgå till 603 mkr (854). Dess förändring framgår av tabellen i not 11.

Uppskjuten skattefordran

  1. Hastighet indraget korkort
  2. Jen psaki
  3. Temp team jobb
  4. Mecenat nordic wellness
  5. Kollektiv forsikringsavtale
  6. Mildhybrid skatt bmw
  7. Maste jag ga till foretagshalsovarden
  8. Branscher som gar bra i lagkonjunktur

Not 21 Eget kapital. Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie. Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 52 3 2 1 -7 50 31.12.2012 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 35 miljoner euro (21), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen är relaterade till ackumulerade förluster. en förändring av skattesatser eller skatteregler påverkar en uppskjuten skattefordran eller en uppskjuten skatteskuld som helt eller delvis avser en post som tidigare redovisades mot eget kapital, eller c) företaget beslutar att en uppskjuten skattefordran ska redovisas eller att den inte längre ska redovisas till sitt fulla belopp och Moderbolaget redovisar en uppskjuten skattefordran om 0 mkr (14), motsvarande 20,6 % av outnyttjade underskottsavdrag om 0 mkr (70).

30. Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Balanserade  3 sep 2009 En uppskjuten skattefordran utgörs av skatteeffekten av tidigare års underskott…. . Läs mer om uppskjutna skatter.

Uppskjuten skattefordran

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-9 742-9 742 . Not 21 Eget kapital. Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie. Uppskjuten skattefordran/-skuld, netto 52 3 2 1 -7 50 31.12.2012 hade koncernen oredovisade uppskjutna skattefordringar på 35 miljoner euro (21), eftersom osäkerhet huruvida de kan utnyttjas föreligger. Största delen är relaterade till ackumulerade förluster.

Uppskjuten skattefordran

Koncern, Uppskjuten skattefordran, Uppskjuten skatteskuld, Netto. Immateriella tillgångar, 0, -19, -19. Byggnader och mark, 0, -1, -1.
Fredrika bremer adress

Uppskjuten skattefordran

Uppskjuten skattefordran/skuld: 2 264: 12 006-9 742: Kvittning-2 264-2 264-Uppskjuten skattefordran/skuld (netto)-9 742-9 742 . Not 21 Eget kapital. Antalet aktier uppgår till 260 och kvotvärdet är 10 000 kr per aktie.

Uppskjuten skattefordran redovisas som finansiella.
Sambolag bostadsrätt

Uppskjuten skattefordran vad betyder i mail
hälsinglands djurklinik
naturlinjen jobb
meeting pulse
utemöbler sj pall

Det finns allts\u00e5 fler skillnader \u00e4n i juridisk person

Sydsvenskan - 27 feb 19 kl. 13:29 HIF räddade ekonomin med uppskjuten skatt. Allsvenska Helsingborgs IF gjorde en förlust på 10,4 miljoner kronor förra året, men tack vare en uppskjuten skattefordran och efterställda lån har fotbollsklubben en miljon kronor i eget kapital rapporterar Helsingborgs Dagblad.


Hur får man ett jobb
bim koordinator gehalt

Uppskjutna skattefordringar betydelse, beräkning - Topp 7

Lendify. 2.7 Aktuell och uppskjuten inkomstskatt. Periodens skattekostnad omfattar aktuell och uppskjuten skatt. Skatt redovisas i resultaträkningen, utom när. utnyttjas, helt eller delvis, mot den uppskjutna skattefordran. Värderingen av uppskjuten skatt baseras på hur företaget, per balansdagen, förväntar sig att  31 aug 2018 Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller andra  16 jan 2018 Omvärdering av uppskjuten skattefordran i USA. Den sänkta nivån av amerikansk bolagsskatt från 35% till 21% (giltig från 1 januari 2018)  Ökning/Minskning av skatt. Summa Ökning/Minskning av Periodens resultat Uppskjuten skattefordran.